tekinas

1 tẽkinas, -à adj. (3b) Sch173, Rtr, NdŽ, ; Q140, Sut, I, N, M, L, bėgte atliekantis judėjimo veiksmą (ppr. su judėjimo veiksmažodžiais): Tekinas bėgu pirm jo R153, 202. Jis atbėgo tẽkinas K. Bėk tekinas, kol pavysi J. Ko jis ten taip tẽkinas nubėgo? Jnk. Vaikas tekinùkas atbėgo pas mane Mrj. Parbėga visas tẽkinas namo, ašaras šluostydamas: nėr tų pinigų! Slv. Tẽkinas parbėgo numie Kv. Tẽkinas atbėgdavau į Kražius devynis kilometrus Kltn. Ji tekinà bėga muni pasitikti Rsn. Susigriebė tiesos paukštį ir vėl tekinà atgal an namų išbėgo Jrk90. Tuojaus tẽkinas parbėgo namo, pasėmė kelius vyrus ir greit vėl sugrįžo prie tos trobos BM255(Grz). Juk ji ir vė netekinà bėga, o virsta, i gana Jrb. Pabus pabus ir vėl tekinas bėga apsuk lauką Grž. Jy greit tekinà bėgo arklių išvaryt iš avižų Kp. Ar įkopsi tẽkinas į kalną? Š. Tu papratęs vis tẽkinas i tẽkinas KzR. Geriau eik jau, nereiks tẽkinai bėgt Aln. O aš jau tekinà pas tą tetytę lekiu PnmŽ. Pamačiau, kad jum šieną lyja, atalėkiau tẽkinas Mžš. Būdavo, tekinì par sniegą pasileidžiam lėkt Krs. Kai tẽkinas leki par rugienas, ka ir basas, nė kokio kojų dūrimo nejauti Skrb. Tas jos vaikelis tuojau tekiniáusis nulėkė į ligoninę LKT157(Grz). Kam veji aveles tẽkinas? Ėr. Nešė drapanas tẽkinos [gelbėdamos nuo karo] Ėr. Skrenda tẽkinas [sūnus] ir rankas bučiuoja, ir burną: priimtas mokslan Všn. Nuo kalno pasleidė tẽkinas Mlk. Bulbas arinėja, tai aš tẽkinas lakstau, nespėju vienas rinkt Vdn. Pasakė, kad mamą arkliu užmušė, tai visu keliu tekinà ir rėkdama dui namo Slm. Tekinà nūleku i parleku Trk. Jau leku tiek iš numų tekinà, ka kojėms žemės nedagaunu Pln. Šuo pasiuto loti, ka leido nu lango tẽkinas! Jdr. Kuo ne tekinì nulakino grabą į kapus (greitai palaidojo) Krš. Būti buvo ten nuejęs, bet tuo tẽkinas sugrįžo (nieko nepešė) Plt. Abejojimo kankinamas, kone tekinas pasileido miestelin J.Bil. Moteriškoji taku į pakalnę pasileido tekina Žem. Ko sprukai tekinas iš miesto? M.Valanč. Aš tuo lieptu tekina, tekina aukso žiedą ridinau, ridinau NS43. Bėgčiau per dvarą tekinà, skųsčiaus močiutei verkdama Niem30. Nebėk par lauką tekinà, neskųsk močiutei verkdama JD525. Vai ir pamačiau savo mergelę tekiną per dvarelį į aukštą svirnelį LTR(Zp). Aš grėbliuku nešina, pas broliuką tekina (d.) Trg. Ruibis (katino vardas) tẽkinas, paukščiais nešinas, bėgo į kuknelę (d.) Kl. Žmones … tekini teka, idant Jį pamatytų prakarte gulintį DP35. Daug žmonių susiėjo ir iš miestų Jopi steigėsi, tatai est tekini Jopi attekėjo žodžio Jo klausytų BPI243. Ir nunešk tekinas abazan broliump tavo [duonos kepalus] Ch1Sam17,17. Tekinùtis NdŽ. Tekinučiùkas NdŽ. | Špokas kirminiuką [nutveria] i tẽkinas [neša paukštyčiams] Bsg. ^ Norėk, kad varlė tekinà nubėgtų Nm.
tekinaĩ adv. , NdŽ; Sut: Tekinai tekėti N. Tekinaĩ pabėk, greičiau nubėgsi Grž. Kiaulė tekina, aš tekiniau bėgu (pasakoja piemuo) Šts. Regiu tekinai bėgančius tris murinus A1883,44.pabėgomis, paskubomis dirbantis: Parpulna anie [iš tarnybos], tai tekinì abudu [liuobtis] – gyvolių laiko Krž. Dirbo, mama vis tekinà ir tekinà Jd. Kiauras dienas nu ryt lig vakaro tekinà Trk. O ka jauna, tekinà i tekinà bėgau Žeml. Veršius šėrė, malė – vis tẽkinas, vis tẽkinas Snt. Vis tekinì, kaip klapams reik, atliekame darbus K.Donel.prk. su dideliu noru tuoj pat ką darantis: Seniau lėkdavo užkuriom tekini – bet vietelė! Mžš. Namie padėt – ne, nu televizorio kas paprašo taisyt – tai tẽkinas Mžš.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • tekinas — tẽkinas, tẽkinà bdv. Ji̇̀s parbėgo iš dárbo tẽkinas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • tekinas — tẽkinas, tekinà bdv. Ji̇̀ pabėgėjo tekinà …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • tekinas — 2 tekìnas sm. (2) vyriškos lyties ėriukas: Avė vedė vieną avikę i du tekinù Prk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tekina — tẽkinas, tẽkinà bdv. Ji̇̀s parbėgo iš dárbo tẽkinas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • tekina — tẽkinas, tekinà bdv. Ji̇̀ pabėgėjo tekinà …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • patekinas — pãtekinas, à adj. (34b) NdŽ beveik tekinas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • protekinas — protekinas, a adj. (1) žr. protekinis: Vaikas protekinas nubėgo namo Mrj. Tadienė protekina išbėgo pas brolį J.Paukš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apgrūžuliuoti — tr. kiek apgraužti: Po truputį apgrūžuliavęs kelis obuolius, vaikas išbėgo tekinas Bgt. grūžuliuoti; apgrūžuliuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aptekinėti — FrnW, KŽ; N iter. dem. aptekėti 6: Aš tekinas aptekinėjau šįryt visus pašalius J. Akylas žmogus savo bute visur aptekinėja B224. Jūs nes apitekinėjat marias ir žemę, kad priverstumbite ką and vieros žydų Ch1Mt23,25. | refl.: Išleisk kiaules oran… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aptrenkti — aptreñkti, ia (àptrenkia), àptrenkė tr. 1. Rtr, KŽ apmušti, apdaužyti: Aptreñk grumslus ant dirvos su kirvpente J. 2. KŽ aptrypti, aplyginti: Kelias neaptrenktas N. 3. BŽ209 smūgiu apsvaiginti, pritrenkti. | refl.: Dabar ką gi, apsitrenkęs ir …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.